Տեխսպասարկում

Արտասահմանյան մակնիշի մեքենաների ընթացքային մասերի ստուգում և նորոգում, ինչպես նաև շարժիչների ստուգում և մասնակի նորոգում:

dzilliserv5dzilliserv1dzilliserv2