Վուլկանացում

Անվադողերի լիցքավորում, վերանորոգում, հավասառակշռում, անվահեծերի ուղղում:

dzillitire1 dzillitire2 dzillitire3